Pinkerton

GSM pozivniki

banner-pkn-1.jpg
Novo poglavje neodvisnega prenosa sporočil ter daljinsko upravljanje oddaljenih naprav preko GSM omrežja. PKN4 + je bil pionir na tem področju in še danes vedno velja za vzor za druge. Številne izboljšave izdelkov in opreme, ki so pomagali, da lahko ponudimo veliko različnih vrst naprav in različnih tehničnih rešitev, prilagojeno za vaše potrebe danes.Naši aparati so danes v alarmnih sistemih, v industrijskih obratih za prenos motenj, v črpališčih za prenos sporočil o napakah,za spremljanje strojev v kmetijstvu, za prezračevanje in nadzor zraka v rastlinjakih in hlevih, za opozorila zmrzali, v ogrevalnih sistemih za signalizacijo napak. Naprave se še vedno uporabljajo na številnih drugih področjih. Naše naprave so tudi primerne za daljinski nadzor ogrevalnih in prezračevalnih sistemov, za daljinsko odpiranje vrat in zapornic.
Spletko